Feeds:
Wpisy
Komentarze

Reklama

Jan Paweł II o M. Montessori

M. Montessori i jej myśl pedagogiczna, się doczekały zaszczytnego wyróżnienia przez Ojca Świętego Jana Pawła II, który przypomniał słowa Papieża Pawła VI, wygłoszone w 1970 r. z okazji 100-lecia jej urodzin.

„[…] tajemnicy jej sukcesu, a w pewnym sensie samych korzeni jej zasług naukowych doszukiwać się należy w jej duszy, czyli w tej szczególnej wrażliwości duchowej i jednocześnie kobiecej, która umożliwiła jej dokonanie przełomowego odkrycia dziecka i pozwoliła zbudować na tej podstawie oryginalny system wychowawczy.

Maria Montessori doskonale reprezentuje liczne kobiety, które wniosły ważny wkład w postęp kultury […]”

[L’Osservatore Romano Nr 10(17) 1995

Czy Pedagogika Montessori zasługuje na rzetelne zainteresowanie?

Tak, oto fakty:

– twórczyni pedagogiki – Dr Maria Montessori – była wielokrotnie nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla.

  Czy jest inny pedagog, który może się tym poszczycić ?

– prace naukowe autorstwa M. Montessori opatrywał swoim autografem Papież Pius XII, Jan XXIII,. Paweł VI i Jan Paweł II wymieniali osobę M. Montessori
  i dzieło jej życia jako wzór godny naśladowania dla wszystkich kobiet świata.

  Czy był na świecie inny twórca systemów nauczania, który miał podobne  rekomendacje ?

– przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, pracujące wg. zasad Pedagogiki Montessori, od 90 lat istnieją w  większości krajów na każdym 

   kontynencie.

   Czy jest inny, zwarty system pedagogiki wczesnoszkolnej, który jest tak  powszechny?

– Pedagogika Montessori podaje gotowe i sprawdzone  rozwiązania teoretyczne i praktyczne metodyki nauczania. Określa precyzyjnie,  nie tylko czego i kiedy 

   uczyć dzieci, ale także   JAK UCZYĆ.

   Dysponujemy  setkami stron tzw. konspektów zajęć. Zajęcia te są zweryfikowane dziewięćdziesięcioletnią praktyką.

   Czy można wskazać nauczyciela polskiego przedszkola lub szkoły, który mógłby  pochwalić się tym samym?

– nie ma w polskim systemie edukacji metody nauczania, która byłaby  lepiej obudowana pomocami dydaktycznymi.  Pomoce te tworzą zwarty i logiczny 

   łańcuch,  począwszy od nauczania wiązania sznurowadeł aż do wzorów trygonometrycznych.